-33% a kosarad végösszegéből! Használd a NYAR33 kupont! A kupont éjfélig tudod beváltani.

Garancia

FaszaCuccok.hu Garancia
Garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra például törés, elektronikai tárgyak beázása stb ezért kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvasd el a használati útmutatót, vagy a termék adatlapját.


Szavatosság és garancia 
Sajnos előfordulhat még akár nálunk is, hogy egy termék a gondos kiválasztás és tesztelések ellenére is meghibásodik esetleg nem működik megfelelően. Az ilyen jellegű panaszokat megpróbáljuk gyorsan és minél kevesebb kellemetlenséget okozva orvosolni.  Alapvetően garanciát adunk minden nálunk vásárolt termékre az átvételtől számított 12 hónapig. Ez alatt értendő a 3 napos azonnali cseregarancia is, ha ezt írásban (e-mailben) vagy telefonon jelzed. A termék raktárhiánya esetén, az adott árut megpróbáljuk minnél előbb beszerezni. A garanciavállalás  - a 72/2005. (IV.21.) Korm. rendelet értelmében - nem terjed ki azokra a termékekre, melyek bruttó vételára kisebb 10.000 Ft összegnél. A bruttó 10.000 Ft alatti termékekre boltunk 3 hónap teljes körű garanciát vállal. 

Garancia kizárása: a nem az általánosan elvárható, nem megfelelő gondosságú használat esetén, illetve ezzel összefüggő karbantartás elmaradása, vagy a  használati utasítás figyelmen kívül hagyása esetén, a nem rendeltetésszerű használat miatt részben, vagy egészen megsérült termékekre, fizikai behatásból adódó sérülésekre, amennyiben az nem gyártási hibából adódik, mechanikia sérülésre, feszegetésből, beázástól, leejtésből származó törésre garanciát -egyértelműen - nem vállalunk, valamint az e miatt a terméken bekövetkező közvetlen és közvetett károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk! Nem érvényesíthető a garancia pl. a feszegetésből adódó eltört elemfedelekre,  a leejtett, leesett és eltörött termékekre, alkatrészekre, a próbaelemek huzamosabb használata miatt savkifolyásából adódó károkra. Az elemmel és akumulátorral töltött termékek esetében, kérjük használj jó minőségű elemeket. Így elkerülheted a savkifolyásból adódó károkat. A kiárusítás alatt lévő, értékcsökkentett, termékeknél a garancia időtartama esetenként  eltérhet, ezt azonban a termékleírásban is egyértelműen jelezzük. Elemre, akkumulátorra azonnali cseregaranciát vállalunk, amennyiben a csomagolás láthatóan eredeti, bontatlan állapotban van! Az elemek, akkumulátorok szakszerűtlen kezeléséből adódó károkért nem tudunk garanciát vállalni (ilyen, ha az elem kimerül, vagy kifolyik és ezzel esetlegesen károsította a készüléket). Olyan termékre, mely használata közben rendeltetésszerű a kifogyása, kimerülése, teljesítmény gyengülése (pl. tollbetétek, elemek, akkumulátorok) garanciaként csak a 3 napos cseregarancia érvényesíthető, ugyanis akár 1 nap alatti is könnyedén ki lehet fogyasztani egy elemet, akkumulátort, tollat stb. Indokolt esetben természetesen csereterméket adunk ebben az esetben is. Ha nem áll rendelkezésünkre cseretermék  vagy a termék nem javítható, akkor pénz-visszafizetési garanciát biztosítunk, illetve hasonló terméket vagy más választott terméket biztosítunk, igény szerint. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak. A garanciális igényt jegyzőkönyvben rögzítjük. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak. A törvényi szabályozás szerint a vállalkozásoknak törekednie kell a tizenöt napon belüli javításra vagy cserére. A garancia érvényesítéséhez legtöbb esetben az általunk kiállított Garancia levél szükséges, azonban ennek hiányában a Megrendelő neve, illetve a megrendelés időpontja is elegendő, ugyanis a rendszerünkben visszamenőleg egyszerűen ellenőrizni tudjuk a vásárlás pontos időpontját.
 

Elállás joga

Idézet az általános szerződési feltételeinkből:

A felhasználó az elállásijogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezései szerint gyakorolhatja. A felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, azonban a faszacuccok.hu a 14 napon felül még 14 napot vállal bontatlan csomagolás esetén.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a felhasználó vagy a felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi illetve több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor amelyen a felhasználó vagy a felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi. Ha a felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az 1. pontban megjelölt címre.

A felhasználó ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is, amelyet megtalál a https://faszacuccok.hu/elallasi-nyilatkozat.docx linken. A felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A felhasználó további részletes információkat talál az elállási jogával kapcsolatban a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/ honlapon.

Az elállás joghatásai

Ha a felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a faszacuccok.hu visszatéríti a felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a felhasználó a faszacuccok.hu által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a faszacuccok.hu, kivéve, ha a felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja a faszacuccok.hu, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A felhasználó köteles a faszacuccok.hu számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a felhasználó viseli. A felhasználót ezenfelül az elállással kapcsolatban egyéb költség nem terheli. A faszacuccok.hu azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a felhasználó kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

A felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát:

A romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. a szexuális segédeszköz, kozmetikai termékek, krémek, masszázsolajak, alsó fehérneműk). Az ilyen termékek visszavétele a faszacuccok.hu-tól nem várható el akkor, ha a felhasználó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

Ezen termékek esetében az elállási jog csak akkor illeti meg a felhasználót, ha a termék csomagolását még nem bontotta fel.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Visszajuttatás:
Elálláskor a visszajuttatás költségei téged terhelnek, ezért annak módja általad teljesen szabadon választott. A postázáshoz az egyszerű ajánlott küldemény (levél, csomag) elegendő, ugyanis normál esetben azt 1-2 munkanapon belül az egész ország területén kézbesítik. Kérjük, hogy ügyelj a csomagolásra, hogy a visszaküldött termék ne sérüljön a postázás folyamata során, valamint hogy a termék kereskedelmi csomagolását ne ragaszgasd össze, ne firkáld össze, ugyanis az is sérülésnek minősül. 

 

Minden kísérő okmányt (számlát is) mellékelj! Garanciális probléma esetében természetesen a felmerülő  posta költséget utólag visszatérítjük, ez ellállási jog esetén nem mérvadó.

FIGYELEM! Portósan, utánvéttel, vagy egyéb fizetési terheléssel érkező csomagokat semmilyen esetben nem veszünk át! Azt a TE költségeden, mérlegelés nélkül, azonnal visszafordítjuk!

A csomag beérkezését követően videokamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása is. Erre a későbbiekben történő félreértések, vitás kérdések elkerülése végett van szükség (pl. ha a visszaküldött termék, vagy a csomagolása sérült, vagy hiányos volt stb.)

Amennyiben a fent leírtakban bármi nem egyértelmű, az esetleges problémák, vitás kérdések elkerülése végett még a visszajuttatás előtt vedd fel velünk a kapcsolatot és egyeztess az ügyfélszolgálatunkkal:

Email:  webaruhaz@faszacuccok.hu
Telefon: 06 1 700 4065
Posta címünk
Róka 69 Kft
Kapospula
Jókai utca 1
7251

Telefonos ügyfélszolgálat

Telefonos ügyfélszolgálat

Elérhető: 09:00 - 15:00 minden munkanap

Ingyenes Szállítás

Ingyenes Szállítás

20.000 ft értékű vásárlás esetén, a szállítás minket terhel.

Garantált Elégedettség

Garantált Elégedettség

Minden termékünkre 30 napos pénzvisszafizetési garancia.

up